• วันจันทร์ – ปิด
  • วันอังคาร -18:00 – 23:00
  • วันพุธ – 18:00 – 23:00
  • วันพฤหัสบดี – 18:00 – 01:00
  • วันศุกร์ – 18:00 – 01:00
  • วันเสาร์ – 18:00 – 01:00
  • วันอาทิตย์ – 18:00 – 23:00