เมนูอาหารกลางวัน

กลางวันมีให้บริการอีกครั้งตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2021 เท่านั้น!